Mol

Ook deputatie weigert vergunning voor KMO-units in Citéwijk naast Casino Gompel

De Deputatie van de provincie Antwerpen weigert ook in beroep een vergunning te verlenen voor de bouw van KMO-units in de Citéwijk naast het Casino in Mol-Gompel. Eerder besliste het college van burgemeester en Schepenen al om geen vergunning uit te reiken en het project te weigeren.

De projectontwikkelaar heeft na de beslissing van de deputatie nog de mogelijkheid om een procedure te starten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze beoordeelt het dossier niet inhoudelijk, maar gaat enkel na of alles conform de wettelijke procedures verliep. Daarnaast kan de projectontwikkelaar steeds een nieuw project uitwerken en indienen.