Meerhout

Rechtzetting foutieve formulering jaarverslag gemeente Meerhout

Op 23 mei keurde de gemeenteraad van Meerhout de jaarrekening van vorig jaar goed, maar er sloop een tekstuele fout in de tekst. Op pagina 20 staat te lezen: ‘We maakten een prioriteitenlijst van schendingen van de politiecodes’.

Er werd geen prioriteitenlijst opgemaakt, enkel de bepaling die daartoe is opgenomen in de gemeenteraadsbeslissing van 20 december van vorig jaar over de “goedkeuring GAS samenwerkingsovereenkomst” is van toepassing, zijnde: De klemtonen inzake handhaving voor de gemeente Meerhout zullen worden gebaseerd op de resultaten uit de veiligheidsmonitoren van de afgelopen jaren alsook zal worden ingespeeld op recente overlastfenomenen. Dit gebeurt altijd in overleg met de Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.