Geel

Sensibiliseringscampagne ‘Doedisnormaal’ voor Geelse jongeren over het uitgaan

‘Doedisnormaal’ is een campagne in Geel die jongeren oproept om respectvol en veilig uit te gaan. Met de campagne wilt Geel en de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout samen met de Geelse jongeren, organisatoren van evenementen en uitbaters van jongerencafés een veiliger en positiever uitgaansklimaat creëren.

De lokale politie krijgt ieder jaar tussen de 50 en 90 aangiftes voor feiten van fysiek geweld op de openbare weg, in cafés of op fuiven. Dit jaar gaan men wellicht naar ongeveer 70 aangiftes. Het geweld neemt dus zeker niet spectaculair toe.

In de eerste fase richt de sensibiliseringscampagne Doedisnormaal zich op uitgaan, overlast en andere factoren binnen het uitgaansmilieu en steunt op 4 pijlers : let op je gedrag, let op je drinken, let op je vrienden en doe altijd aangifte.

Afgelopen vrijdag waren de banners van de campagne voor het eerst te zien op het Openluchtbal in Punt. Op de website doedisnormaal.be staat een contactpagina die jongeren kunnen gebruiken om zaken die ze echt niet normaal te vinden, te melden.