Geel

Groenhuis afgesloten voor alle verkeer

Op woensdag 31 augustus en donderdag 1 september is de straat Groenhuis in Geel afgesloten voor alle verkeer. Ook het deel fietsostrade achter Astor is dan niet toegankelijk.

Op woensdag borstelt de aannemer de rijweg en het fietspad. Dit is in voorbereiding op het aanbrengen van een kleeflaag tussen de reeds aangelegde onderlaag asfalt en de definitieve toplaag. Hij brengt ook een voegband aan de randen van de rijweg en fietspad tegen de borduren aan.

Donderdag brengt de aannemer de definitieve toplagen van rijweg en fietspad aan. Aan de voetgangers wordt gevraagd om niet door de kleeflaag te lopen.