Mol

Steenovens afgesloten net voor Nederlandse grens

Het Molse gemeentebestuur plaatst op 1 september een tijdelijke afsluiting in Steenovens, net voor de grens met Nederland. Dit werd beslist na overleg met de voorzitter van de landbouwraad en enkele lokale landbouwers.

De bedoeling is om landbouwverkeer dat de percelen voorbij Steenovens op Nederlands grondgebied moet bereiken te laten rijden via de Eerselseweg (N123). Het gaat om een proefopstelling tot eind november.

Nadien volgt een evaluatie met de buurtbewoners en betrokken landbouwers. Momenteel kampt Steenovens, een onverharde zandweg met aanpalend recreatief fietspad, met sluipverkeer en conflictsituaties.