Kasterlee

Verhoogde PFAS-waarden in 2 voormalige brandweerkazernes

Tijdens een recente bodemonderzoek werd op verschillende meetpunten in twee voormalige brandweerkazernes in Kasterlee verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater en/of bodem. De locaties waren Binnenpad 2 en Tielendorp 31. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen te nemen in een gebied rond die sites.

De gemeente Kasterlee is op de hoogte van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek en kan het volledige rapport inkijken. De mensen die wonen in dit gebied, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg. De gemeente organiseert een bewonersvergadering op 12 september 2022 om 19u30 in het ontmoetingscentrum van Kasterlee aan Binnenpad 2.