Mol

Geen windturbines in bossen van SCK Mol

Energiebedrijf Ecopower ziet definitief af van de bouw van zes windturbines in de bossen van het SCK in Mol. Vorig jaar diende het SCK en Ecopower een aanvraag in voor de bouw van deze windturbines van 200 meter hoog.

De gemeente Mol gaf na een openbaar onderzoek een negatief advies. Want het project zou teveel schade toebrengen aan het groengebied. De Vlaamse overheid bevestigde de weigering.

Een verzoekschrift van Ecopower bij de raad voor vergunningsbetwistingen om de weigering te vernietigen bracht niet veel op. De raad oordeelde dat de bossen van het SCK niet de juiste locatie zijn voor het bouwen van zes windturbines met een hoogte van 200 meter.