Meerhout

Graven op Sint Trudokerkhof krijgen stickers met info over concessie

Op het Sint Trudokerkhof in Meerhout worden in de loop van deze maand alle graven, die mogelijk verwijderd worden of waar nog een lopende concessie is, aangeduid met een sticker. De stickers blijven één jaar op de graven hangen. Ze mogen niet op eigen initiatief verwijderd worden.

Nabestaanden die opmerkingen of bezwaren hebben, kunnen die meedelen aan het gemeentebestuur van Meerhout via de meldingsfiche. Graven die geen sticker bevatten blijven gewoon behouden.