Geel

Leerlingen De Bollenboom in Zammel hebben eigen bibliotheek

Het is zover! De stedelijke basisschool De Bollenboom in Zammel heeft zijn eigen schoolbib. Het gaat om een proefproject dat op het einde van het jaar wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig en dit samen met de Geelse bibliotheek.

De leerlingen kunnen nu vlotter boeken lenen en zo hun leesplezier verhogen. Momenteel telt de schoolbib 900 boeken, waarvan een deel door de school zelf gekocht en een ander deel dat van de Geelse bib komt en regelmatig wordt vernieuwd.

© Facebook

De Zammelse basisschool ligt nogal ver van het Geelse stadscentrum en daarom lag het niet voor de hand om met de klas een bezoek te brengen aan de bib. Daarom het idee van een eigen schoolbib. De 170 leerlingen van de Bollenboom kunnen voortaan boeken lenen in de eigen bib.