Geel

Nieuwstraat krijgt voetpad met antislip

Afgelopen gemeenteraad in Geel interpelleerde gemeenteraadslid Berten Kempen (Open VLD) over de Nieuwstraat. ‘Momenteel wordt er hard gewerkt in de Nieuwstraat. Eerst wordt de straat “Fiberklaar” gemaakt, in een tweede fase wordt de straat ook opnieuw winkelklaar gemaakt. Met de heraanleg wordt er ook gekeken naar meer groen, minder verharding en een toegenomen veiligheid voor de fiets.’ Hij vroeg zich af of er al een meer concreet plan uitgewerkt was.

Schepen van Openbare Werken, Luc Van Laer (CD&V), antwoordde dat er nog geen plan is, maar dat men ermee bezig is: ‘We hebben een plan gedeeld met de Fietsersbond en een deel van de handelaars in de Nieuwstraat, maar dat plan was niet in orde. Ik wilde hiermee verder werken, maar ik heb geleerd dat dat niet heel snel gaat. We zitten hiervoor samen met de Fietsersbond en de handelaars. Dat zijn twee verschillende groepen met verschillende objectieven: de ene wil veel parking naast de straat, de andere weinig. We zullen dus allemaal een beetje water bij de wijn moeten doen om een plan te krijgen dat door iedereen gedragen is. De timing is nu dat tegen het einde van het jaar de stoepen terug liggen, met een strook van twee meter breed met kasseien met antislip. Pas als we een plan hebben dat door iedereen gedragen is, vermoedelijk in het voorjaar van 2023, kunnen we beginnen met het herinrichten van de Nieuwstraat met meer aandacht voor fietsveiligheid, vergroening en ontharding.’

© Sander Verwerft