Geel

Patrick Graux zetelt verder als onafhankelijke in gemeenteraad

Maandag nam Patrick Graux ontslag uit de fractie van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Hij zal vanaf nu als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad onder de naam ‘Geels Belang’, waarmee hij in 2024 naar de verkiezingen wil trekken. Hij distantieert zich bijgevolg volledig van het Vlaams Belang, zowel op politiek, ideologisch als organisatorisch vlak. Tijdens de vorige legislatuur stapte Graux, samen met twee anderen, ook al op uit de N-VA-fractie om als onafhankelijke te gaan zetelen.

Hij gaf zelf twee redenen voor zijn breuk met het Vlaams Belang. Als eerste stelde Graux dat het werken hem onmogelijk werd gemaakt binnen de fractie van Vlaams Belang. Zaken die in zijn ogen meer aandacht verdienen, mochten binnen de fractie niet op de agenda geplaatst worden.

Daarnaast was naar Graux’ zeggen de ideologische instelling van Vlaams Belang een doorn in zijn oog. Zelf wil hij een partij opbouwen die open, eerlijk en transparant aan politiek doet. Daarbij wil hij Gelenaars van alle rangen, standen, kleuren en voorkeuren zonder onderscheid oproepen om opbouwend en toekomstgericht aan politiek te doen.

Tot slot stelde Graux nog dat hij het lokale niveau voorop wil stellen zonder inmenging van een bovenlokale partij en dat duurzaamheid voor hem een speerpunt is. Zelf stelde hij dat hij in de politiek zit om ervoor te zorgen dat de kinderen van nu zich geen zorgen moeten maken over een verslechterend leefmilieu.

Ivan Wartel, fractieleider van het Vlaams Belang, reageerde laconiek op de breuk met Graux: ‘Het pleit voor Patrick om de eer aan zichzelf te houden, zo moet ik hem er niet zelf uitzetten.’ Desondanks wenste Wartel Graux nog veel succes toe voor de twee jaar die nog resten en nam hij afstand van de posts die Geels Belang op facebook verspreidt.

© Sander Verwerft