Geel

Stad plaatst camera’s in stadspark tegen onveiligheidsgevoel

Op donderdag 29 september werden glasvezelkabels gelegd in het stadspark om drie camera’s te plaatsen. ‘Binnen dit en twee weken zullen er drie camera’s geplaatst worden in het stadspark,’ zei burgemeester Vera Celis (N-VA). Eén camera zal er komen aan de ingang van de Lebonstraat, één aan de muziekschool en één op de hoek van de Technische Schoolstraat.

Dat antwoord kwam er op een vraag tijdens de gemeenteraad van Rosa Van Cleempoel (Vlaams Belang) over het onveiligheidsgevoel in het stadspark, dat volgens haar bronnen ‘een rondhangplek voor daklozen’ is. Daarop overliep Celis de cijfers van dit jaar: ‘Omdat een onveiligheidsgevoel een subjectief gegeven is, is het ook belangrijk om er de objectieve cijfers bij te halen. Van januari tot 15 september van dit jaar werden er 32 proces-verbalen opgesteld voor alcohol en/of drugs. Voor verschillende mensen werden er ook plaatsverboden opgesteld. Dat zijn mensen die na een waarschuwing nog eens voor overlast zorgden. Echt dakloos zijn die mensen ook niet, maar soms kwamen die mensen van buiten Geel en bleven die dan op warme zomeravonden hier overnachten. Daarnaast waren er nog een veertigtal interventies, waar geen gerechtelijke feiten uit zijn voortgekomen, omdat men al weg was wanneer de politie aankwam.’

Tot slot deed de burgemeester nog een oproep om steeds elke overlast te melden bij de politie, zodat er kan ingegrepen worden. De camera’s komen er om het onveiligheidsgevoel weg te nemen. Dat kwam onder andere naar boven bij een veiligheidscafé georganiseerd door Stad Geel in mei.

© Sander Verwerft