Geel

Stad schrijft binnenkort GAS-boetes uit in zone 30 en 50

Maandag keurde de gemeenteraad een nieuwe politieverordening goed inzake kleine snelheidsovertredingen. Vanaf 1 oktober 2022 zal de gemeente hierdoor nieuwe Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) kunnen uitschrijven. Naast de reeds geïmplementeerde GAS-procedures voor de afhandeling van zuivere overlastinbreuken, gemengde inbreuken en inbreuken tegen onder andere stilstaan en parkeren, komt er nu een vierde procedure (GAS 5) bij om op te treden tegen kleine snelheidsovertredingen waar een snelheidsbeperking van 30 of 50 km per uur geldt in het centrum. De vaststelling zal gebeuren door de lokale politie, waarna de inkomsten van deze GAS-overtredingen rechtstreeks zullen geïnd worden door de gemeenten zelf.

‘Voorlopig hebben we twee camera’s waarmee we vaststellingen kunnen doen. Dat zijn kleinere toestellen die die kleinere snelheden kunnen opmeten. In alle gemeentes van onze politiezone vraagt men naar handhaving en de parketten laten ons weten dat ze niet genoeg tijd hebben om zich hiermee bezig te houden. We zullen starten met de bekeuring in de zones waar men 30 mag rijden, waarna we een evaluatie doen en gaan kijken wat dat betekent voor de werkdruk van onze GAS-ambtenaren,’ stelde burgemeester Vera Celis (N-VA).

Toen gemeenteraadslid Berten Kempen (Open VLD) vroeg hoeveel boetes de stad verwacht uit te zullen schrijven, antwoordde de burgemeester: ‘Er zijn ramingen die stellen dat het gemiddeld aantal boetes maal drie of maal vier zullen gaan. Maar we gaan de burgers hiermee niet verrassen, we gaan hen hierover informeren. We voeren dit natuurlijk in om veiligheidsredenen en hopen dat die raming natuurlijk niet zal kloppen.’ Aan raadslid Dirk Kennis (De Brugpartij) liet de burgemeester ook nog weten dat een percentage van de inkomsten zal terugvloeien naar de werking van de lokale politie, zodat zij extra kunnen inzetten op handhaving en zo de verkeersveiligheid kunnen garanderen.

© Sander Verwerft