Westerlo

Westerlo ontstemd over boskap in De Beeltjens

Op dit moment zijn er drastische kapwerken bezig in het bosgebied van De Beeltjens in Westerlo. Heel wat bomen worden daarbij gekapt. Het Agentschap Natuur & Bos verkocht dit houtlot enige tijd geleden. De werken zelf gebeuren in opdracht van de koper ervan.

Op infoborden in het bos geeft Agentschap Natuur & Bos aan dat het over een zogenaamde ‘dunning’ gaat. Volgens ANB wordt een zorgvuldige selectie van bomen gekapt om voor meer licht in het bos te zorgen voor andere bomen. Dat is echter niet de indruk die wandelaars en omwonenden krijgen als ze deze dagen door het bos proberen te wandelen.

Het geluid van grote machines, kranen en kettingzagen overheerst in het bos. De werkzaamheden neigen eerder naar een kaalkap. Daarbij komt dat de wandelpaden verwoest zijn door het gebruik van grote voertuigen. De gemeente uitte ook al eerder haar bezorgdheid, onder meer op de gemeenteraad van 25 april ll., waarop ANB – als beheerder van de bossen – was uitgenodigd voor een toelichting. De kappingen gaan veel verder dan een periodieke dunning in functie van de natuurlijke aanwas. ANB wil immers op veel te korte termijn en dus veel te drastisch de mooie homogene naaldbossen van Beeltjens en Kwarekken ‘omvormen’ naar zogezegd gemengde bestanden van loof- en naaldbomen. Thans blijkt dat de vrees voor overmatige kapping wel degelijk gegrond is.

Het college van burgemeester en schepenen ontving de voorbije dagen een resem reacties van onbegrip en verontwaardiging. Op 26 september ll. werd dit besproken op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen nadat een bezoek werd gebracht op de plaats des onheils. Het college van burgemeester en schepenen protesteert met klem tegen de drieste werkwijze van ANB en is vragende partij om het beheer van Beeltjens en Kwarekken over te nemen. Een evaluatie en actualisatie van het bosbeheersplan is ook dringend nodig.

Dit standpunt van het college van burgemeester en schepenen wordt bezorgd aan zowel Kempens Landschap, die in 2006 eigenaar is geworden van Beeltjens en Kwarekken – met financiële participatie van de gemeente -, als aan beheerder ANB.

Het valt moeilijk te rijmen dat er in de Beeltjens meer dan 6000 bomen gekapt worden terwijl de gemeente meedoet aan de actie 1001 bomen van de Kempense IOK-gemeenten. Bij die actie moedigt ze inwoners aan om bomen te kopen en aan te planten in de eigen tuin. Meer dan 1600 gezinnen gingen al op dit aanbod in.