Kasterlee

630 ton minder afval sinds invoering Diftar in Kasterlee

Het invoeren van het DIFTAR-systeem in Kasterlee, begin dit jaar, werpt zijn vruchten af. Na 9 maanden werd er in vergelijking met vorig jaar 311 ton minder restafval en 320 ton minder gft opgehaald. Een daling van respectievelijk 30% voor restafval en 34% minder gft. Volgens het gemeentebestuur van Kasterlee gaan de gezinnen sinds de invoering van DIFTAR nog bewuster om met afval.