Laakdal

Laakdal zet in op detailhandel

De Laakdalse gemeenteraad keurde het strategisch commercieel plan detailhandel en het subsidiereglement met het oog op de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden goed.

“Het plan geeft inzicht in de feitelijke situatie en de evolutie van de detailhandel in onze gemeente”, legt schepen van Ondernemen Jurgen Mensch uit. “Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie en mogelijke acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. Op die manier kunnen wij veel meer dan voorheen proactief en sturend optreden, ongewenste ontwikkelingen voorkomen en mogelijkheden voor een langetermijnplanning creëren. Nog belangrijker is dat het ook een duidelijk kader aan onze huidige en toekomstige ondernemers biedt!”

Om dit traject met de nodige ervaring en kennis van zaken aan te pakken, werd er beslist om beroep te doen op het aanbod van Provincie Antwerpen om in samenwerking met een detailhandelscoach dit detailhandelsplan uit te werken voor Laakdal.

Een stuurgroep leidde alle overlegmomenten, SWOT-analyse en het onderzoek ter plaatse. Jurgen: “Wij willen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de kernen versterken maar ook het waardevolle landelijke karakter behouden door o.a. leegstand te verminderen, versnippering van het aanbod tegen te gaan, enz.”

Er zijn alvast een aantal concrete acties uit het detailhandelsplan ontstaan waaronder een subsidie voor verfraaiing en verduurzaming van handelspanden. “Wij geven met steun van VLAIO een subsidie van maximum 10.000 euro per pand aan handelszaken die bijdragen aan de uitstraling en de kwaliteit van de handelspanden binnen de stimuleringsgebieden”, verduidelijkt Jurgen. “Zo kan er een premie worden aangevraagd voor gevelrenovatie, aanpassingswerken en verduurzaming van het handelspand.”

Het subsidiereglement treedt in werking op 1 november en is geldig t.e.m. 31 oktober 2026.