DesselGeelKasterlee

Opheffing tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor de hele provincie Antwerpen

De neerslag in september maakte een einde aan de meest acute droogte. De tijdelijke onttrekkingsverboden op onbevaarbare waterlopen zijn niet langer noodzakelijk en worden opgeheven. Dat meldt gouverneur Cathy Berx.

Van een volledig herstel van het watersysteem is er echter nog geen sprake. De bevoegde diensten volgen de droogtetoestand daarom verder op. In stroomgebieden met een permanent onttrekkingsverbod verandert niets: permanente onttrekkingsverboden blijven van kracht.