Geel

Stad start met verhoging van fietspaden op 5 kruispunten in Dokter Van de Perrestraat

Als het weer het toelaat, verhoogt de stad Geel vanaf maandag 3 oktober de fietspaden op vijf kruispunten in Dokter Van de Perrestraat. Het gaat om de kruispunten met volgende zijstraten: Helleblok, Vinkenstraat, Velodroomwijk, Bosakker en Merelstraat.

De aannemer start maandag aan het kruispunt Helleblok. De vermoedelijke duurtijd per kruispunt is drie weken. In die periode is het kruispunt met de zijstraat altijd afgesloten. Het doorgaand verkeer op de Dokter Van de Perrestraat kan beurtelings de werken passeren. Voor fietsers en voetgangers is er ter hoogte van de werken een aparte rijstrook voorzien om alles veilig te laten verlopen.

Handelaars die hinder ondervinden door de werken voor hun deur kunnen een hinderpremie aanvragen. Deze premie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij de werken voor hun deur. De hinderpremie kan aangevraagd worden op de website van het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen.