Mol

Tijdelijk tweerichtingsverkeer in deel Collegestraat voor heraanleg Centrum West in Mol

Vanaf woensdag 12 oktober geldt er in Mol-Centrum tijdelijk tweerichtingsverkeer in het deel Collegestraat tussen Vennestraat en Gasthuisstraat. Deze beslissing werd genomen in samenspraak met de aannemer die momenteel aan de slag is voor de heraanleg van Centrum West.

Dankzij de tijdelijke verkeersmaatregel wordt vermeden dat werfverkeer telkens moet omrijden via de Gasthuisstraat, Edmond Van Hoofstraat en Schansstraat. Dat mindert het risico op conflicten met zwakke weggebruikers in de twee scherpe bochten ter hoogte van de Edmond Van Hoofstraat.

Omdat tweerichtingsverkeer meer ruimte vraagt dan enkelrichting, geldt aanvullend een tijdelijk parkeerverbod langs dit gedeelte van de Collegestraat. De maatregel geldt tot het einde van fase 1 van het project Centrum West.