Geel

Geel kan bomenkap door projectontwikkelaar ‘Manheuvels’ in Bel niet stoppen

Afgelopen donderdag startte de projectontwikkelaar van Manheuvels in het Geelse deeldorp Bel met het rooien van bomen. De stad Geel was niet op de hoogte en betreurt deze voorbarige actie. In augustus tekenden zowel de stad Geel als de Vlaamse overheid beroep aan tegen de verkavelingsvergunning die de provincie afleverde.

De procedure bij de Raad voor Vergunnings-betwistingen loopt momenteel nog. Helaas kan de stad de ontwikkelaar niet dwingen om te stoppen met rooien omdat die over een geldige vergunning beschikt. Het stuk bos behoort tot het wandelgebied van de Belse bossen en buurtbewoners merkten hier zelfs regelmatig herten op.

De stad hoopt nog steeds haar gelijk te halen en dat de vergunning alsnog wordt ingetrokken door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het grote verkavelingsproject met 40 extra loten past volgens het beleidsplan ruimte van de stad niet in de Belse dorpskern.

Bel is een klein landelijk dorp met een beperkte woonbehoefte. Grootschalige woonontwikkelingen zijn hier voorlopig niet nodig. Zo zijn er nog heel wat vrije percelen in de bestaande verkaveling Manheuvels. Het aanbod is voldoende voor de volgende jaren. Ook de infrastructuur in Bel, zoals winkels en scholen, is niet voorzien op een grote toename van het aantal inwoners.