Meerhout

Gevordendenzone nieuw skatepark Meerhout is klaar

De betonnen kuip van het skatepark in Meerhout is klaar en skaters kunnen er zich ondertussen volop uitleven. Tijdelijk dan toch, want de verdere afwerking en aanplantingen vragen nog wat werk. Wanneer deze uitgevoerd worden, zal het skatepark opnieuw voor een tijdje afgesloten zijn.

Het ontwerp van het skatepark in de Sportlaan heeft een beginners- en een gevorderdenzone. De gevorderdenzone met verschillende niveaus en tricks is aangelegd in gepolierd beton. Die is nu afgewerkt. De zone voor beginnende skaters, skeelers en steppers moet nog worden aangelegd. Deze beginnerszone wordt aangelegd op niveau 0 in glad asfalt naast de gevorderdenzone. Er komt ook nog verlichting, een schuilhut en zitbanken.

Ook de groenaanplanting moet nog gebeuren: inzaaien van gras en het aanplanten van bomen en ander groen. Daarnaast heeft het lokaal bestuur ook geopteerd voor de aanleg van een wadi die overtollig regenwater moet bufferen. Tijdens deze werken zal het skatepark tijdelijk niet gebruikt kunnen worden.

Het skatepark kwam er op herhaaldelijke vraag van verschillende Meerhoutse skaters die zich verenigden onder de naam skaters van Meerhout. Na overleg met het lokaal bestuur, opteerden zij voor een indeling in verschillende zones: ééntje voor beginners en ééntje voor gevorderden.