Mol

Infoavond over vervanging Neteleiding

Belgoprocess, NIRAS en het gemeentebestuur van Mol starten samen een uitgebreid informatietraject over het vernieuwen van de bestaande Neteleiding, de ondergrondse afvoerleiding die gezuiverd bedrijfsafvalwater afvoert naar de Molse Nete. De leiding loopt van site 2 van Belgoprocess in Mol naar het lozingspunt in de Molse Nete ter hoogte van Ezaart. De totale lengte van de leiding is 10 kilometer.

De leiding loopt voor een groot deel doorheen bos- en landbouwgebied. Op sommige plaatsen grenst deze ook aan bebouwde percelen of loopt deze onder bestaande verharde wegen. De huidige Neteleiding is al 66 jaar in dienst. De leiding werd in 1956 voor het eerst in gebruik genomen.

Net zoals vele bouwmaterialen uit die periode bestaat de leiding uit asbestcement. De wetgeving verplicht Belgoprocess tot het vervangen van de bestaande leiding. Zo wordt de leiding op het bestaande tracé stapsgewijs vervangen door een kunststofleiding.

Met een infoavond op 30 november in Zaal ‘t Getouw voor alle omwonenden en overige geïnteresseerden wordt nog dit najaar de eerste grote communicatiestap gezet. De werken zelf worden uitgevoerd in vijf fases in de periode 2024 – 2028.