Laakdal

Louis Caers nieuwe kinderburgemeester van Laakdal

Louis Caers van VBS Vorst-Meerlaar is de nieuwe kinderburgemeester van Laakdal. 12 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar werden verkozen en legden de eed af. Elke Laakdalse school wordt door twee leerlingen vertegenwoordigd.

De kinderen komen enkele keren per jaar samen en brainstormen dan over de woon-, sport-, speel- en schoolomgevingen in Laakdal. Ze formuleren adviezen voor het schepencollege en de gemeenteraad, waaruit dan concrete beslissingen kunnen volgen. Er wordt elk jaar rond een bepaald thema gewerkt; het thema van dit jaar is milieu en duurzaamheid.