Stad Geel slaat deur toe voor gokkantoren in het centrum

Afgelopen gemeenteraad (7 november) weigerde Stad Geel een hernieuwing van de vergunning voor gokkantoor BetFIRST. Voor deze hernieuwing van de vergunning was het gokkantoor verplicht om een convenant af te sluiten met de stad. Het stadsbestuur was aanvankelijk, na een advies van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen (IOK) en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), bereid om dat te leveren op de gemeenteraad van 29 september, maar dat stootte toen op stevig oppositiewerk van De Brugpartij, Open VLD en PVDA. Na een schorsing van de zitting, werd toen beslist om het punt te verdagen naar de volgende gemeenteraad.

In november veranderde Geel het geweer compleet van schouder. De hernieuwing van de vergunning wordt aan BetFIRST geweigerd, voornamelijk op basis van twee argumenten: de nabijheid van verschillende lagere en middelbare scholen en de nabijheid van diverse zorginstellingen. Ook wordt er gewag gemaakt van heel wat wetenschappelijke literatuur over gokverslaving bij jongeren. In de uitgebreide argumentatie van het stadsbestuur worden niet alleen de scholen en zorginstellingen in de onmiddellijke omgeving opgenomen, maar ook al verder afgelegen ontmoetingsplaatsen zoals de muziekacademie (1000 m) en het AZ Sint-Dimpna (1300 m). Hierdoor wordt het vinden van een geschikte locatie voor een gokkantoor in het centrum van Geel bijna onmogelijk gemaakt, wat ook de bedoeling van het stadsbestuur lijkt te zijn. Hierbij lijkt het te steunen op een uitspraak van de Raad Van State over een soortgelijk voorval in Kortrijk:

“Tevergeefs brengt verzoekster (uit Kortrijk, SV) tegen die beoordeling in dat er dan blijkbaar geen enkele locatie in het centrum van Kortrijk aan de voorwaarden voor (…) het sluiten van een convenant kan voldoen. Daargelaten de feitelijke juistheid hiervan, gaat verzoekster er blijkbaar van uit dat een kansspelinrichting in het centrum mogelijk moet zijn. De Raad van State is geen dergelijk voorschrift bekend. Daarentegen bestaat er wel een wetsvoorschrift dat kansspelinrichtingen in de buurt van plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, verbiedt.”

De uitgebreidheid van de motivering van de weigering door de stad, lijkt er op te wijzen dat de stad nog een vervolg verwacht. Schepen van Lokale Economie, Tom Corstjens (N-VA), verwoordde het als volgt op de gemeenteraad: ‘Schuilt er nog een gevaar in dit dossier? Uiteraard. Het kan natuurlijk dat de uitbater nog naar de Raad van State stapt om de vergunning te verlengen.’ De oppositiepartijen De Brugpartij en Open VLD waren in ieder geval wel lovend over de beslissing om de vergunning te weigeren.

© Sander Verwerft