Geel

7 projecten verdelen 100.000 euro van het Geelse ‘Burgerbudget’

De stad Geel verdeelde het burgerbudget van 100.000 euro onder zeven ingediende projecten. De indieners zelf moeten hun project binnen de twee jaar uitvoeren. Van de 26 ingediende projecten gingen er na een screening elf naar de stemronde.

1553 Gelenaars brachten hun stem uit en alle elf initiatieven haalden zonder moeite de minimale grens van 100 stemmen. Maar de elf projecten samen zouden een goede 226.000 euro in totaal nodig hebben. De participatieraad, die met het idee van het burgerbudget op de proppen kwam, beoordeelde na de stemronde alle elf projecten op inhoud, schaalgrootte, meerwaarde voor de Gelenaars, spreiding over het grondgebied en het aantal verworven publieksstemmen.

De 7 geselecteerde projecten :

Plezante Heiknuiterswandeling
Een permanente, bewegwijzerde wandeling moet mooie natuurplekjes, trage wegen en nieuwe wijken in Winkelomheide in de kijker zetten. Hiermee wil vzw Ontmoetingscentrum Winkelomheide extra verbinding creëren tussen de wijken en bezoekers naar hun deeldorp aantrekken. De wandeling moet Winkelomheide op z’n mooist in de kijker zetten.

Integration Food Truck
’t Origineel is een koepelvereniging waarbij mensen uit verschillende culturen elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en een brug slaan naar de lokale samenleving. ’t Origineel wil een foodtruck aankopen en inrichten zodat verschillende verenigingen deze kunnen gebruiken tijdens evenementen. Ieder kan voor de foodtruck zijn eigen talent inzetten: organiseren, promo maken, koken, inrichten … Eten brengt mensen van diverse culturen samen en kan zorgen voor een hefboom in het integratieproces.

Van vergeten pleintje naar trekpleister in Brigandshof
Buurtbewoners willen van het graspleintje aan Brigandshof/Boerenkrijgstraat een aantrekkelijke buurtplek maken. Een groene ontmoetingsplaats voor gezellige babbels, leuke picknicks, rustmomentjes of speelkansen. De appartementbewoners in de buurt hebben immers geen eigen tuin.

Aanpassingen tuin van Larum
Larumse verenigingen willen de tuin van Larum, achter het parochiehuis, praktischer inrichten. Dankzij een herinrichting van het groen willen ze in de tuin meer mogelijkheden creëren voor de talrijke evenementen die verenigingen hier organiseren.

Velodroom Holven
Opnieuw een ‘Velodroom’ in Holven, daar droomt Johan Alen van. Niet de wielerpiste die er begin vorige eeuw was, maar een leuk fietsparcours aan het speelplein Helleblok waar kinderen kunnen ravotten met de fiets en veilig hun fietsbehendigheid trainen. Extra struiken met eetbare besjes zullen dienen als gezonde versnapering na hun fietsavonturen.

Hut van Zammel herlokaliseren
De hut die in 1986 werd gebouwd als symbool voor de hut waarnaar Sint-Dimpna vluchtte, moet uit het Zammels broek weg door plannen. Het Zammelse hut-comité wil deze hut verhuizen naar een andere plek en in haar glorie herstellen. De hut moet dienen als ontmoetingsplaats voor iedereen en als vergaderruimte voor verenigingen.


Geel is goud waard
Enkele mensen uit Bel willen bloembollen uitdelen om te planten in de voortuinen in de buurt. Zo willen ze elk jaar visueel verbinding creëren met elkaar in het kader van hun buurtzorgproject. Voor dit buurtzorgproject nemen één of meerdere mensen deel vanuit Koeneind, Malosewaver, Schrans en Zandstraat, met ondersteuning van de deskundige buurtzorg van stad Geel. Bedoeling is om buren met elkaar te verbinden, ouderen langer thuis te laten wonen en zorg toegankelijker maken.