Geel

Geen uitzondering op vuurwerkverbod tijdens eindejaar

Met nieuwjaar geeft burgemeester Vera Celis geen uitzondering op het permanent verbod op het afsteken van vuurwerk. De eindejaarsfeesten verlopen zo veilig voor mens en dier.

Want als je vuurwerk afsteekt breng je niet enkel anderen, maar ook jezelf in gevaar en dieren schrikken van vuurwerk, waardoor ze misschien uitbreken en op straat terecht komen.

De politiezone treedt in de eerste plaats sensibiliserend op door middel van de campagne ‘ik knal zonder vuurwerk’ van de brandweer zone Kempen.