Meerhout

Meerhoutse sportlaureaten gezocht

Op vrijdag 20 januari 2023 viert het lokaal bestuur, samen met de Sportraad, de Meerhoutse sporthelden. Alle sportclubs en individuele sporters mogen een kandidatuur met hun sportieve prestaties indienen.

De sportlaureatenviering is niet alleen een uitgelezen kans om de Meerhoutse sporters te vieren maar is ook hét moment bij uitstek om de vrijwilligers van de sportclubs in de schijnwerpers te zetten. 

Iedere sportclub mag daarom zijn vrijwilligers die zich 15 jaar of langer belangeloos hebben ingezet ofwel jonger zijn dan 21 jaar en minstens 2 jaar vrijwilliger zijn bij de sportclub doorgeven aan team vrije tijd. Zij zullen tijdens de sportlaureatenviering op een gepaste manier in de bloemetjes worden gezet. 

Alle kandidaturen moeten voor 18 december worden ingediend.