Meerhout

Camera’s brengen verkeersstromen in kaart

camera verkeersmeting in Veldstraat

Dinsdag werden in Meerhout metingen uitgevoerd die het doorgaande gemotoriseerde verkeer in kaart moeten brengen. Een kleine dertig tijdelijke camera’s werden hiervoor op verschillende plekken in Meerhout opgehangen, voornamelijk aan de belangrijkste invalswegen en in het centrum.

Om geen vertekend, maar waarheidsgetrouw beeld te hebben van de verkeersstromen, werd er bewust niet gecommuniceerd over de metingen. Toch lokten de camera’s bij sommige inwoners een bezorgde reactie uit. Als de camera’s definitief zouden geïnstalleerd worden op Meerhouts grondgebied, bv. in kader van de strijd tegen sluikstorten, dan gaat het Meerhoutse gemeentebestuur hierover communiceren.

Met de camera’s wil het Meerhoutse gemeentebestuur de gemotoriseerde verkeersstromen in kaart brengen. Dit gebeurt aan de hand van de nummerplaten van de voertuigen die Meerhout in- en uitrijden. Belangrijk om weten: de nummerplaten worden niet gelinkt aan persoonsgegevens. Ook wilt men achterhalen of bestuurders Meerhout binnenrijden omdat ze in Meerhout zelf moeten zijn. Veel bestuurders uit buurgemeenten doorkruisen immers Meerhout op weg naar zijn of haar bestemming buiten de Meerhoutse gemeentegrenzen .

Het ging niet over snelheidsmetingen of andere linken met gerechtelijke, politionele of handhavende maatregelen. De camera’s waren 24 uur in werking geweest op dinsdag 17 januari.

De camera’s worden de volgende dagen weer weggehaald. De resultaten worden verwacht tegen midden maart. Op basis van de resultaten worden dan concrete verkeersmaatregelen genomen.