Geel

Cheque voor SBS De Bolleboom in Zammel

De Zammelse Toneelvrienden schenken een cheque van 1.500 euro aan de stedelijke lagere school De Bolleboom in Zammel. Dat is een groot deel van hun opbrengst. Met het geld wordt didactisch materiaal gekocht en financiert men de uitstappen van de kinderen. De schoolfactuur voor de gezinnen wordt zo verlicht.