Mol

Nieuw lindeboom centrum Millegem verwijst naar legende Heilige Odrada

De voorbije week werd aan de kerk van Mol-Millegem een nieuwe kleinbladige lindeboom aangeplant. Tot vorig jaar stond er op diezelfde plek een ceder die omwaaide tijdens een storm in het begin van het jaar. Volgens de Kamer voor Heemkunde was dit het geschikte moment om er een lindeboom te planten.

De lindeboom verwijst naar de legende van de Heilige Odrada die er ooit een lindetakje in de grond stak. Deze groeide doorheen de eeuwen uit tot een reuzenboom. De boom werd aangekocht door de Kamer voor Heemkunde en aan het gemeentebestuur geschonken.