Geel

Opruimkosten voor sluikstorten gaan fors de hoogte in

Sluikstorters in Geel, die men betrapt, krijgen een boete en moeten opdraaien voor de opruimkosten van hun gedumpte afval. Tot en met 31 december van vorig jaar was het een éénzelfde forfaitair bedrag dat de stad aanrekende voor de sluikstort en dat was soms niet in verhouding tot de volume van het sluikstort.

Vanaf nu is het opruimbedrag afhankelijk van de grootte en volume van het sluikstort. Want voor het verwijderen van een sluikstort moet de stad Geel personeel en materiaal inzetten met als gevolg heel wat kosten.

De stad maakt een onderscheid in 5 categorieën van klein naar groot. Van zeer klein afval met een volume van minder dan 1 dm³ en/of 1 kg tot grote hoeveelheden afval en gevaarlijk afval van meer dan 1m³ en of meer dan 500 kg. De opruimkosten lopen op van 20 euro in de laagste tot 750 euro in de hoogste categorie.