GeelLaakdalMeerhout

Plannen voor pijpleiding tussen Antwerpse haven en Ruhrgebied on hold

De Vlaamse regering besloot om de leidingstraat tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied voorlopig on hold te zetten.

Twee jaar geleden startte het Vlaams gewest een publieke bevraging over de leidingstraat, die ondermeer progaangas en CO2 zouden vervoeren. Deze plannen stuitten op veel verzet.

Er lagen drie mogelijke tracés op tafel, die allemaal Geel zouden doorkruisen. Ook in de buurgemeenten Laakdal, Meerhout en Olen zouden er bij van de 1 tracés woningen onteigend worden.