Laakdal

Renovatie fietspad Steenweg op Oosterlo gestart

Sinds maandag 23 januari renoveert de technische dienst van Laakdal het fietspad langs de Steenweg op Oosterlo. Momenteel ligt het bestaande voetpad er onveilig bij. Het gedeelte tussen de Tempelstraat en de Schoolstraat langs de zijde van de oneven huisnummers wordt aangepakt.

“Het fietspad wordt veel door de leerlingen van de GBS Eindhout gebruikt”, legt schepen van Mobiliteit Frank Sels uit. “Het is dan ook zeer belangrijk dat het fietspad in orde is zodat zij veilig te voet of per fiets van en naar school kunnen. De vernieuwing van dit bestaande fietspad kadert in de beleidsvisie van het gemeentebestuur om deze legislatuur € 500.000 gefaseerd te investeren in het kader van verbetering van voet- en fietspaden binnen Laakdal.”

Burgemeester Tine Gielis: “De werken worden gefaseerd uitgevoerd in stroken van maximaal 30 meter om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Voor het gemotoriseerd verkeer zal tijdens de werken beurtelings verkeer van kracht zijn. Fietsers en voetgangers worden zullen via een beveiligde doorgang de werken kunnen passeren.

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zijn de werken volgens de huidige planning op 24 februari voltooid.