Geel

121 mensen betrapt door OVAM-handhavers op achterlaten van zwerfvuil

121 mensen werden het afgelopen jaar betrapt op het achterlaten van zwerfvuil door zwerfvuilhandhavers van OVAM. Deze handhavers lopen niet rond in uniform en dat vergroot de pakkans.

De OVAM-handhavers werken nauw samen met de stadsdiensten en focussen zich op het op heterdaad betrappen. Zij hebben de bevoegdheid om overtredingen vast te stellen wanneer ze iemand betrappen op het weggooien van bijvoorbeeld een peuk, een blikje of een kassaticket op straat. Deze vaststellingen kunnen vervolgens door de sanctionerend GAS-ambtenaar omgezet worden in boetes. In de periode van juni tot eind december 2022 konden de handhavers 121 mensen op heterdaad betrappen. De stad hoopt dat deze actie sensibiliserend werkt en dat overtreders het bij een eenmalig feit houden. 

Bij de andere zwerfvuilacties van de stad werden ook nog 330 andere overtreders geïdentificeerd. De inzet van mobiele camera’s leidde tot 164 indentificaties, die door de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gebeurde. Bij controles van sluikstort werden 166 overtreders opgespoord.

De gemeenschapswachten van de stad maken een bestuurlijk verslag op als zij vaststellen dat er een inbreuk gebeurt op de politiecodex. Deze bestuurlijke verslagen worden bezorgd aan de GAS-ambtenaar van stad Geel die verdere acties onderneemt zoals het uitschrijven van een boete. In totaal zijn er 451 bestuurlijke verslagen opgesteld in 2022.

Dit jaar blijft de samenwerking met de OVAM-handhavers lopen en ligt de focus van de gemeenschapswachten vooral op sluikstorten in bermen en grachten. Het gewicht en de grootte van deze sluikstorten nam vorig jaar fel toe. De opruimkost is sinds 2023 meer evenredig met de grootte van het sluikstort. Overtreders van grote sluikstorten riskeren dus hogere boetes.