GeelLaakdalMeerhout

Afgelopen jaar stijgt poging tot woninginbraak in politiezone tegenover 2021

67 woninginbraken werden het afgelopen jaar vastgesteld in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Ook registreerden de agenten 54 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een stijging van 23% ten opzichte van 2021.

De stijging situeert zich bij de inbraakpogingen. Het aantal effectieve inbraken is gelijk gebleven. Ten opzichte van 2019, vóór corona, betekenen deze cijfers een daling van 20 procent. In Laakdal en Meerhout zijn de (poging) inbraken sterk gestegen. Per 1 000 huishoudens werden er in de zone vier gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. Bij bijna alle woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.

Het aantal inbraken schommelde tussen twee en 27 (pogingen tot) inbraken per maand. In de maanden januari en december waren de meeste inbraken. In januari waren er veertien (pogingen tot) inbraken, in de maand december waren dit er bijna dubbel zoveel, namelijk 27. In de overige maanden schommelde het aantal inbraken tussen de twee en elf per maand.

De meeste van de inbraken gebeurde overdag. Bijna twee derde van de inbraken gebeurde tussen 8u00 en 20u00, met een grote piek tussen 18u00 en 20u00. Maar ook tussen 20u00 en 22u00 stelden de agenten dit jaar veel inbraken vast. 43% van de inbraken gebeurden tussen 18u00 en 22u00, in 2021 was dit maar 18%.

62% van de inbraken werd tijdens de week gepleegd, in 2021 was dit nog 78%. Het weekend is terug ‘populair’ voor inbrekers.

De inbrekers maakten voornamelijk juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen), cash geld multimedia (laptop, tablet, …) en ook werkgereedschap buit.