Geel

Gelenaars mogen eigen ideeën brengen voor een veilige stad

Heel wat Gelenaars zijn bezig met ondermeer verkeersveiligheid, cybersecurity, overlast en woninginbraken. Tot 26 februari kunnen burgers zelf ideeën voor een veiligere stad ingeven op de website idee voor Geel. Na een eerste selectieronde gaat de veiligheidsexpert en de burger aan de slag om zijn project uit te werken. Nadien kunnen alle Gelenaars stemmen op de verschillende projecten. De beste projecten worden opgenomen in het nieuwe maatschappelijk veiligheidsplan van de stad Geel. De uitvoering ervan gebeurt tussen 2024 en 2026.

Omdat veiligheid een zeer breed begrip is, suggereert de stad acht veiligheidsthema’s: verkeersveiligheid, woninginbraken, cybersecurity, overlast door alcohol en/of andere drugs, andere overlast, sluikstorten/zwerfvuil, brandveiligheid en tot slot vuurwerk. Dit wil zeker niet zeggen dat voorstellen zich moeten beperken tot deze thema’s. Ook projectideeën die niet passen in één van de bovenstaande categorieën zijn welkom. Je kunt al je ideeën hier ingeven tot en met 26 februari.

Dit digitaal concept is een vervolg op de veiligheidscafé’s die tussen 2016 en 2018 in elk deeldorp werden georganiseerd. Dit was een samenwerking tussen stad, politie en brandweerzone. In deze veiligheidscafés konden burgers aangeven wat ze goed en minder goed vonden aan bepaalde veiligheidsthema’s. De grote meerwaarde van deze avonden was dat burgers zelf in groepjes nadachten over concrete verbetervoorstellen en deze zelfs al in enige mate uitwerkten.

De input van de veiligheidscafés en de resultaten van de veiligheidsmonitor vormden toen de basis voor het eerste maatschappelijk veiligheidsplan van de stad Geel. Dit plan beschrijft hoe de stad samen met brandweer en politie veiligheid in Geel op een grondige manier aanpakt. Volgens Geels burgemeester Vera Celis lokte een recent veiligheidscafé rond het stadspark amper deelnemers. Daarom zocht men naar een alternatief en de participatiewebsite ‘Idee voor Geel’ heeft haar nut al meer dan bewezen. De drempel is langer dan bij een veiligheidscafé en een bijkomend voordeel is dat het bereik groter is.