Geel

Verkeershinder door snoeien van bomen

Vanaf maandag 27 februari tot en met 3 maart worden bomen gesnoeid en geveld in de Paviljoenstraat in Geel. De werken brengen hinder met zich mee.

Er zijn versmalde rijstroken voor gemotoriseerd verkeer en er is een beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.