Mol

Andreas Verbeke neemt ontslag als schepen in Mol

In Mol neemt N-VA Schepen Andreas Verbeke ontslag omwille van persoonlijke redenen uit het college van burgemeester en schepenen. Andreas Verbeke was deze legislatuur als eerste schepen verantwoordelijk voor de bevoegdheden financiën, mobiliteit, openbare werken en ruimtelijke ordening.

Het ontslag werd conform de regels van het decreet lokaal bestuur schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad, Peter Van Rompaey (CD&V). Deze informeerde de gemeenteraad bij aanvang van de raadszitting op maandagavond 27 maart.

In afwachting van de aanstelling van een nieuwe schepen worden de bevoegdheden van Andreas Verbeke collectief opgenomen door het college van burgemeester en schepenen.