Geel

Huisdichter Sander werpt een blik op de maandelijkse gemeenteraad

Op de twee uur durende gemeenteraad van afgelopen maandag, werd ongeveer de helft van de tijd opgesoupeerd door het nieuwe recyclagepark dat aangekondigd werd op de Lammerdries. Hoewel de media de primeur al hadden gekregen, werd de kennisgeving nu ook voor de gemeenteraadsleden gebracht. Iets waar vooral onafhankelijk gemeenteraadslid Patrick Graux nogal verbolgen over was. Hij deed een interpellatie met als veelzeggende titel: ‘Waarom moeten de gemeenteraadsleden via de pers vernemen dat er een andere lokatie geopereerd is (sic) daar deze door de oppositiepartijen nog aangekaart werd in de vorige gemeenteraad?’

Schepen van Milieu, Bart Julliams (N-VA), ging een stuk mee in deze kritiek en wilde onderzoeken hoe ze in de toekomst eventueel nog aan de gemeenteraadsleden konden communiceren tussen twee gemeenteraadszittingen door. Maar hij stelde zich de vraag bij welke punten ze dan wel zouden communiceren en bij welke niet.

Voormalig krantenman Dirk Kennis van De Brugpartij vond het daarentegen helemaal niet nodig om als gemeenteraadslid voorrang te krijgen op de media en dus de Geelse burgers in het algemeen, maar hij stelde wel een inconsequentie in het beleid aan de kaak. ‘Waarom wordt er in dit geval wel voorrang verleend aan het publiek, maar werd vorige maand als argument tegen het openbaar maken van de voorlopige gemeenteraadsbesluiten aangehaald dat die punten eerst in de gemeenteraad moeten besproken worden vooraleer ze in de pers verschijnen?’ Het principe van het primaat van de gemeenteraad kwam zo op losse schroeven te staan.

Daarnaast betrapte ook oppositielid Yves Van Hulsel (De Brugpartij) het stadsbestuur op enkele inconsistenties. Hij wees erop dat het men al sinds 2006 aan het zoeken was naar een goede locatie voor het containerpark, maar dat er nu – na de schorsing van het geplande containerpark in Winkelom door de Raad van State – opeens heel snel een locatie gevonden werd. ‘Heel opmerkelijk is dat er plots nog maar één criterium relevant blijft in heel die zoektocht: een locatie vinden waar er geen verder planningscriterium is. Al die andere criteria, zelfs het nabijheidscriterium is opeens vervallen. Voor wie het nieuwe containerpark te ver is, moeten Dessel, Retie of Meerhout de oplossing bieden. We hebben nu het gevoel: wie heeft men de voorbije jaren voor de gek gehouden?’ Ook wees hij op het mobiliteitsvraagstuk dat niet voldoende werd beantwoord: welke bijkomende verkeersdruk betekent dit voor de Antwerpseweg, Herentalseweg en Velveken?

Julliams pareerde deze kritieken met als voornaamste argument dat ‘de Gelenaar al meer dan 25 jaar vraagt dat er eindelijk een nieuw containerpark komt met weegbrug en betere arbeidsomstandigheden voor de werknemers.’ Verder haalde hij verschillende locaties aan in Geel waar men onderzocht heeft of er een containerpark kon komen dat vlot bereikbaar was en niet voor te veel verkeersoverlast zorgde, maar dat dat nergens gevonden werd. De nieuwe locatie heeft als voordeel dat ze al eigendom is van IOK en het gelegen is in een KMO-zone, waardoor een ruimtelijk uitvoerinsgplan zo goed als zeker niet nodig is. Wel bleek nog een gedeelte van de site verontreinigd te zijn met PFOS en PFAS wat nog diende onderzocht te worden en moeten de gebouwen van het terrein nog verwijderd worden.

Op een vraag van Graux, of er geen reductie kon toegekend worden voor de Gelenaar, antwoordde Julliams dat men in de toekomst wil streven naar een eenvormigheid van tarieven in de omgeving. Bovendien wees hij op de lage dekkingsgraad van ons containerpark. Momenteel bedragen de brutokosten 653.000 euro, waarvan de burger slechts 128.000 euro dekt met het betalen voor afval. Dat verschil wordt bijgedragen door alle Gelenaars. We betalen momenteel dus te weinig voor ons afval! Te verwachten valt dat dat ook zal veranderen met het invoeren van een weegbrug. Ik zou zo zeggen: profiteer nog even van dat oude containerpark!

© Sander Verwerft