Geel

Multiculturele koepelvereniging ’t Origineel plant ‘respectboom’ in Geelse stadspark

21 maart was de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Ook stad Geel zegt ‘nee’ tegen discriminatie. Leden van ’t Origineel plantten een ‘respectboom’ in het stadspark.

’t Origineel is een koepelvereniging van verschillende multiculturele organisaties uit Geel. Deze verenigingen grijpen dit jaar de Dag tegen Racisme en Discriminatie aan om een boodschap van respect te brengen. Samen met burgemeester Vera Celis huldigden ze een respectboom in.

© Stad Geel – Burgemeester Vera Celis en schepen van welzijn en sociale zaken Griet Smaers huldigen ‘respectboom’ in

De OKAN-leerlingen van Sint Jozef maakten een houten bord met een tekst over respect. De leerlingen versierden de boom met bordjes met daarin het woord ‘respect’ gegraveerd in verschillende talen. Djembéspelers van Afrazeuri zorgden ondertussen voor vrolijke ritmes uit alle hoeken van de wereld.

Bij koepelvereniging ’t Origineel kunnen mensen uit verschillende culturen elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en een brug slaan naar de lokale samenleving. ’t Origineel geeft ook advies en signaleert thema’s rond diversiteit aan het stadsbestuur. Binnen haar eigen verenigingen wil ’t Origineel ook thema’s behandelen die het samenleven bemoeilijken.

Schepen van welzijn en sociale zaken Griet Smaers: “We kunnen niet genoeg op een positieve manier het belang van goed samenleven met elkaar in onze stad benadrukken. Er zijn helaas nog altijd uitsluitingsmechanismes en vormen van polarisering die ook in onze stad mensen eerder verdelen dan doen groeien. Deze respectboom staat voor mij symbool voor een positieve kracht, een groei van mensen door en in het samenleven met elkaar. Ik dank onze allochtone verenigingen, vzw ’t Origineel en dienst gelijke kansen voor hun inzet op dit vlak.”