GeelLaakdalMeerhout

Samenwerkingsprotocol tussen Ziekenhuis Geel en politiezone GLM

Ziekenhuis Geel en de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout ondertekenen een samenwerkingsprotocol. Ziekenhuizen en politie moeten regelmatig samen optreden. Denk maar aan situaties zoals verdwijningen, intrafamiliaal geweld, collocaties, verhoren van medisch personeel of patiënten, strafbare feiten die in het ziekenhuis gepleegd worden en vragen vanwege Parket of onderzoeksrechter.

De samenwerking is niet altijd evident omdat zowel het ziekenhuis als de politie een andere focus hebben en gebonden zijn aan regelgeving en beroepsgeheim. De afgelopen jaren zijn Ziekenhuis Geel en Politiezone Geel – Laakdal – Meerhout als partners naar elkaar toegegroeid. Het samenwerkingsprotocol geeft zowel het zorgpersoneel als het politiepersoneel een houvast bij hun handelen om zo in de toekomst nog beter te kunnen samenwerken.