Geel

Geel zoekt naar buddy’s om kwetsbaren in de maatschappij een plek te geven

Buddy Kris samen met Ghide die tijdens de avond vragen beantwoorden

Als barmhartige stad wilt Geel ook kwetsbare inwoners een plek geven in de samenleving. Dat vertelt schepen van sociaal beleid en diversiteit Griet Smaers. De stad doet dit onder ander via haar buddywerking. Een kwetsbare inwoner krijgt een buddy toegewezen en die helpt de kwetsbare inwoner om sterker in zijn schoenen te staan. Geel zoekt naar extra buddy’s en op 20 april organiseert de dienst gelijke kansen een buddycafé voor mensen die interesse hebben om buddy te worden.

De dienst gelijke kansen startte al 8 jaar geleden een eigen buddywerking ‘Barmhartige Stede’, in de nasleep van de hoge instroom van vluchtelingen in België als gevolg van de oorlog in Syrië, om nieuwkomers wegwijs te maken in Geel en verder te helpen met praktische zaken. Twee jaar geleden volgde een tweejarige samenwerking met ArmenTeKort, waarbij de focus veeleer lag op het versterken van de eigenwaarde van mensen in kansarmoede.
“Als barmhartige stad vind ik het belangrijk dat we werken aan integratie en inburgering”, vertelt schepen van sociaal beleid en diversiteit Griet Smaers. “We willen mensen sterker maken en zo het samenleven in Geel verbeteren. We blijven de komende jaren inzetten op de buddywerking. Bij de dienst gelijke kansen is er een voltijds deskundige aangeworven die de buddy’s ondersteunt met advies, vorming en intervisie. Deze deskundige zal ook aanbevelingen doen aan het stadsbestuur om van Geel nog meer een toegankelijke en inclusieve stad te maken.”

Een buddy kan op heel wat vlakken iets betekenen: kinderen helpen bij hun huiswerk, papieren mee in orde brengen, samen op zoek gaan naar een auto, een deelnemer introduceren in een sport- of jeugdvereniging … De dienst gelijke kansen bekijkt welke buddy het beste bij welke kandidaat past. De match hangt af van gemeenschappelijke interesses en verwachtingen. Het doel is dat de buddy op termijn overbodig is. Wat niet wil zeggen dat er geen blijvende vriendschap kan ontstaan.

Op 20 april organiseert de dienst gelijke kansen van 19u30 tot 21u00 een buddycafé in Café De Werft in het Geelse stadscentrum. Daar wordt de buddywerking toegelicht en getuigen een buddy en deelnemer over hun ervaringen. Ook de dienst gelijke kansen geeft uitleg over hoe zij de buddy’s ondersteunen. Gelenaars die nog twijfelen om de stap naar buddy te zetten, kunnen tijdens deze avond in het buddycafé terecht voor een antwoord op al hun vragen.

De dienst gelijke kansen zoekt een match op maat voor de buddy en de persoon die hij begeleidt. Meer info over de buddywerking is hier te vinden.