Kasterlee

Kamperende ouders aan De 3master

Maandag startte in de 3master in Kasteree de fysieke inschrijvingen. De 3master is er voor leerlingen van 2,5 tot 21 jaar die het gewoon basis- of secundair onderwijs niet kunnen volgen door een leer- of ontwikkelingsprobleem of een beperking.

Een 30-tal mensen zaten al van zaterdag te kamperen voor de school om hun kinderen in te schrijven. Want het aantal plaatsen is beperkt tot een twintigtal. Diegenen die geen plaats konden bemachtigen kwamen op een wachtlijst terecht.

Het buitengewoon onderwijs krijgt alsmaar meer te kampen met een tekort aan plekken voor nieuwe kinderen en dat zorgt vooral voor frustratie en moedeloosheid bij de ouders en die frustraties zijn vooral gericht op de overheid.