Kasterlee

Kastelse subsidies voor onderhoud niet beschermde kapellen in privé-bezit

Tot het einde van de legislatuur voorziet Kasterlee jaarlijks 5.000 euro om eigenaars en vrijwillige verzorgers van kapellen in privébezit te ondersteunen bij het onderhoud van niet-beschermde kapellen. Het gaat om minstens 51 geregistreerde kapellen die in aanmerking komen voor deze ondersteuning.

‘Het zou best kunnen dat we met deze nieuwe maatregel nog nieuwe kapellen ontdekken voor onze inventaris’ zegt schepen van erfgoed Rob Guns. ‘Alle variëteiten van kapellen komen in aanmerking op voorwaarde dat de kapel publiek toegankelijk en zichtbaar is. We vinden het belangrijk dat eigenaars en vrijwilligers gestimuleerd worden om hun kapel goed te onderhouden en op die manier te bewaren voor de toekomst. Met deze subsidiëring van max. 300 euro willen we het werk en de inzet voor de kapellen in onze gemeente ook echt erkennen. De kapellen hebben immers niet alleen een historische waarde verbonden met tradities en verhalen maar bepalen vaak ook het uitzicht van straten of buurten.’

De subsidie dekt de kosten voor herstelling van kleine beschadigingen, preventieve behandelingen/onderhoud of algemene schilderwerken. Beplantingen of herplantingen van bloemen en parkplanten komen niet in aanmerking voor de subsidie. ‘Eigenaars of vrijwillige verzorgers nemen best vooraf contact op met de cultuurdienst om te checken of de kapel in aanmerking komt voor de subsidie’ vertelt Rob Guns. ‘De medewerkers van de cultuurdienst bieden ook ondersteuning bij het invullen van de subsidieaanvraag via het digitaal loket’.