Laakdal

Oude meanders worden hersteld aan Grote Laak

De Laakdalse gemeenteraad gaat akkoord met de eenzijdige belofte van verkoop van 21 percelen aan de Vlaamse Landmaatschappij in functie van de hermeandering van de Grote Laak. “In het verleden is de Grote Laak op sommige plaatsen rechtgetrokken. Binnenkort start de sanering van de Grote Laak op Laakdals grondgebied en hebben we de kans gegrepen om de oude meanders waar mogelijk te herstellen. Hierdoor wordt er meer ruimte gecreëerd voor water en vertraagd de afvoer, wat de hinder van overstromingen in de toekomst kan verminderen”, verduidelijkt Klimaatschepen Benny Smets.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startte met de sanering van de Grote Laak. Kortelings starten de saneringswerken in deelgebied 2 en wordt er gewerkt op en langs Laakdals grondgebied. Tijdens bodemsaneringswerken kunnen de oude meanders (deels) hersteld worden. Enkele oude meanders en ‘eilandjes’ ertussen zijn nog steeds openbaar domein of eigendom van de gemeente daarom dat enkele percelen grond in functie van de hermeandering verkocht worden aan de VLM.

Deze ingrepen kaderen ook binnen de Blue Deal, het plan dat de Vlaamse regering in de zomer van 2020 lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Vaak zijn deze percelen langs de oevers van de Grote Laak deels niet bruikbaar omwille van hoge waterstanden. De percelen zijn in landbouwgebruik, zowel langs zijde Laakdal als de kant van Tessenderlo. “Deze landbouwers zijn niet altijd eigenaar van deze rondliggende percelen”, weet schepen van Landbouw Gerda Broeckx. “Alle betrokken landbouwers/grondgebruikers van de te verkopen percelen werden aangesproken. Van alle percelen waarbij een akkoord werd gevonden, werd een eenzijdige belofte van verkoop opgesteld door VLM.”

“Dankzij de bodemsanering van de Grote Laak kunnen we de Grote Laak op sommige plaatsen terug in zijn oude bedding laten vloeien. Zo slaan we twee vliegen in één klap: terug een gezonde beek met vis en minder overstromingen”, hoopt klimaatschepen Benny Smets.