Geel

Rode Kruis doet oproep om bloed te doneren omwille van dreigend tekort

De bloedvoorraad voor sommige bloedgroepen is kritiek. Omdat niet iedereen tijdens de week bloed of plasma kan doneren, opent het donorcentrum van het rode kruis in Geel de deuren op zaterdag 6 mei. Deze extra opening was in principe gepland voor 20 mei, maar door de tekorten is het nodig om dit moment te vervroegen.

Tijdens de paasvakantie kwam er tien procent minder donoren langs dan gewoonlijk, en met de feestdagen van mei in het vooruitzicht, is een extra opening noodzakelijk om te voorkomen dat er nog meer druk op de voorraad komt.

Ook zijn mensen op andere momenten welkom om bloed of plasma te doneren. Iedereeen kan een afspraak maken via het donorportaal van het rode kruis of je belt naar 0800 777 00.