Geel

Verkeershinder door aanpassingswerken verkeersplateau

Vanaf volgende week maandag tot en met 2 mei past een aannemer aan de Olenseweg 14 in Geel een verkeersplateau aan naar aanleiding van een verzakking. De werken brengen hinder met zich mee. Er is beurtelings verkeer met verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.