Geel

58 ideeën voor veiligheid in stad en Chill zone zwembad afgerond

58 ideeën werden ingezonden op de participatiewebsite Idee voor Geel. Eind januari vroeg de stad aan zijn inwoners om ideeën rond veiligheid in te dienen. De werkgroep ‘Veilige stad’ analyseerde en besprak ondertussen alle inzendingen.

Een groot deel daarvan waren meldingen die naar de betrokken diensten werden gestuurd. De diensten namen dit op en sommige meldingen werden al opgelost. De werkgroep ‘Veilige stad’ gaat elke inzending ook individueel antwoorden om te melden wat er met de inzending werd gedaan of nog wordt gedaan.

Het Geelse stadsbestuur is momenteel bezig met het uitwerken van ontmoetingsplekken. Hiervoor werd de mening van de Geelse jongeren gevraagd. Ondertussen hebben de studenten bachelor Bouw van Thomas More de bouw van een eerste ontmoetingsplek aan het zwembad van Geel afgerond. De stad zoekt voor elke ontmoetingsplek een locatie waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ook voldoende sociale controle is.

Ook kwamen er meerdere inzendingen binnen rond overlast en daar bundelde de werkgroep deze meldingen en de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout denkt na in de richting van ‘overlastvrijwilligers’ in navolging van de cybersecurity- en diefstalpreventievrijwilligers.