Meerhout

Enkelrichting Veldstraat Meerhout door werken aan nieuwbouw

Vanaf donderdag 25 mei tot en met 14 juli is er enkelrichting in de Veldstraat in Meerhout. De rijrichting verloopt vanaf de parking Sint Trudokerk tot aan de Goorstraat. Vanuit de Weversberg en Veldstraat volg je de omleiding via Goorstraat.

Fietsers, voetgangers en bussen van vervoersmaatschappij De Lijn kunnen in beide richtingen passeren. Er zijn werken aan de gang voor een nieuwbouw ter hoogte van Veldstraat nr. 7 in Meerhout. Daar staat een kraan op de rijbaan. Omdat de zichtbaarheid voor kruisend verkeer niet optimaal is, wordt er tijdelijk enkelrichting ingevoerd.