GeelMol

Mondmaskerplicht Kempense ziekenhuizen nog meer versoepeld

Omdat het dreigingsniveau voor covid verlaagd is naar niveau 1, stellen de Kempense ziekenhuizen hun mondmaskerplicht bij. Patiënten, begeleiders en bezoekers vanaf 12 jaar zijn in principe nog slechts in twee gevallen verplicht om een mondmasker te dragen.

Als je zelf symptomen van een luchtweginfectie hebben, zoals hoesten, niezen, kortademigheid of keelpijn en in het geval van een bezoek aan de zogenaamde immuun-gecompromitteerde patiënten. Dat zijn personen met een verzwakte weerbaarheid. Die laatste categorie kan verschillen per ziekenhuis, maar meestal gaat het om de afdelingen oncologie en nefrologie, hematologie, diabetologie en endocrinologie.

Ook kan een behandelende arts beslissen dat bij een verzwakte patiënt een mondmasker gedragen moet worden. Iedereen is natuurlijk altijd vrij om eender waar een mondmasker te dragen wanneer die zich daar veiliger bij voelt.